Navigation

Un singur tata dating site ul

un singur tata dating site ul

Cine are dreptul la restituirea averii confiscate, respectiv despăgubire? Răspuns: Persoana fizică casnică şi străină, fundaţii şi persoane juridice care averea sa 2.

un singur tata dating site ul

Unde se depune cererea? Răspuns: La oricare oficiu poştal care are deschis ghişeu pentru primirea cererilor de restituire lista oficiilor poştale competente pentru restituire este publicat pe site-ul Agenţiei şi a Oficiului poştal care îndreaptă mai departe unităţii zonale competente a Agenţiei după locul de reşedinţă a fostului proprietar la momentul confiscării averii belgrad, Novi Sad, Niş, Craguevaţ 3.

În ce interval de timp? Răspuns: 2 ani de la data publicării pe web site-ul Ministerului responsabil de finanţe, exact până la 1.

un singur tata dating site ul

Cum se înaintează cererea cu privire la restituirea averii confiscate? Răspuns:Pe formularul publicat pe site-ul Agenţiei şi poştei, sau se preia la oficiul poştal sau Agenţia pentru restituire, care conţine informaţiile nesecare obligatorii şi dovezile solicitate pe formular sunt indicate cu steluţă.

Meta Navigation

Legătura juridică cu fostul proprietar, de asemenea fără greşeală a fost pusă steluţa, însă este obligator de a se completa această rubrică, care se referă la statutul pe care îl are solicitantul cererii faţă de fostul proprietar. Decizia de reabilitare sau probe privind cererea depusă privind reabilitarea în cazul averii confiscate. Pentru foştii proprietari- fundaţii: Extras din registrul în care fundaţia a fost înregistrată şi înscrisă.

Pentru solicitantul cererii- persoană fizică Extras din registrul stării civile pentru născuţi extrasul nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni, dacă nu are hologramExtras din registrul stării civile pentru căsătoriţi, dacă persoana este căsătorită — şi-a schimbat familia, extras din registrul stării civile pentru decedaţi, indiferent de data eliberării, pentru decedaţii ca dovadă a legăturii solicitantului cererii cu proprietarul anterior.

Procură de reprezentare legalizată dacă este reprezentat de persoană care nu este avocat ; conform legii cu privire la procedura administrativă reprezentantul părţii nu este necesar Femeia care cauta omul Narbonne fie un avocat Procură pentru primirea cererii, dacă solicitantul nu are domiciuliu pe teritoriul Republicii Serbia şi întrucît nu are reprezentant.

Navigation

Dacă există hotărârea privind moştenirea prin care se dovedeşte legătura de rudenie pentru toate persoanele între solicitantul cererii şi fostul proprietar sau extras din registrul stării civile pentru născuţi, pentru decedaţi pentru precedenţii juridici ai solicitantului cererii întrucât precedenţii juridici au decedat sau alte probe care dovedesc legătura legală a solicitantului cererii cu proprietarul anterior al averii confiscate.

Pentru solicitantul cererii-cetăţean străin împuternicire pentru primirea scrisorii dacă cererea se depune de către cetăţean străin care nu are reprezentant legalizată, dacă este reprezentat de persoană ce nu este avocat.

Specificul procedeului în obţinerea extrasului din registrul matricol în cazul când există formularul internaţional conform convenţiei privind eliberarea extrasului din registrul matricol în mai multe limbi, deci conform Convenţiei de la Paris din privind eliberarea anumitor extrase din registrul matricol destinate în străinătate este suficient prezentarea extrasului din registrul matricol cu ştampila organului care l-a eliberat Pentru solicitantul cererii-fundaţie Extras din registrul fundaţiilor registrul înscrierilor este public şi disponibile pe site-ul Agenţia pentru înreregistrarea persoanelor juridice.

 • Ștergem datele care apar în acest context după ce spațiul de stocare nu mai este necesar sau limitați procesarea dacă există cerințe legale de păstrare.
 • Întrebări frecvente | Informatii și servicii rezervare | Wizz Air
 • Cercetarea femeii maliene
 • Politica de confidențialitate | Horse Club

Procură de reprezentare întrucât are reprezentant Dovadă privind succesiunea legală şi alte dovezi 4. Autentificarea documentelor —fotocopii - în primărie sau judecată la ghişeul pentru autentificare 6. Verificaţi precizitatea datelor înscrise în formularul ZVIO pe baza documentelor adunate 7. Programaţi ora privind depunerea cererii la poştă la tel.

Primirea certificatului că cererea a fost depusă cu numărul dosarului şi posibilitatea de urmărire în continuare a activităţii unităţii teritoriale a Agenţiei pentru restituire unde cererea a fost transmisă. Regula 3 prevede: Dacă există mai multă avere a unui proprietar se poate depune o singură cerere din partea unui solicitant şi pe pagina 2 a formularului ce se referă la capitolul II.

Având în vedere faptul că pentru unele date câmpul prevăzut nu este de ajuns pentru a se înscrie aceste date, se permite ca aceste date să fie înscrise sub câmpul încadrat şi prevăzut pentru înscrierea acestor date?

1 Informații despre colectarea datelor cu caracter personal

Este permisă ca această cerere să fie preluat de pe site-ul Agenţiei pentru restituire, completat în formă electronică, deoarece automat se schimbă mărimea câmpului prevăzut pentru introducerea datelor?

Răspuns: Da, desigur. Răspuns: Întrucât aveţi date, ar fi de dorit. Pe pagina trei, unde se înscriu date privind dreptul de proprietate şi actele privind naţionalizarea averii, ce trebuie să înscriu în rubrica unde trebuie să se înscrie datele privind dreptul de proprietate a averii confiscate, luând în consideraţie faptul că proprietarul averii confiscate a zidit o casă şi spaţiu comercial pe propria cheltuială şi cu mijloace proprii?

un singur tata dating site ul

Este suficient dovada privind dreptul de proprietate din hotărârea privind naţionalizarea de a se naţionaliza averea fostului proprietar şi nota privind adresa şi numărul parcelei cadastrale şi Municipiul cadastral Răspuns: Da, este de ajuns. Însă, întrucât posedaţi contractul de vânzare -cumpărare vechi, extrasul vechi din ZKUL sau titlul de carte este în interesul d-voastră de a le prezenta. Pe pagina patru, în câmpul prevăzut pentru introducerea datelor privind fundaţiile punctul 2 cu subpunctele 1,2, şi 3 se află punctul 3- Legătura legală cu fostul proprietar.

Răspuns: Legătura juridică cu fostul proprietar este important, în primul rând, pentru persoanele fizice, însă şi pentru fundaţii, întrucât fundaţiile sunt solicitantele cererii pentru restituire. Şi anume, trebuie să prezentaţi vreo hotărâre de succesiune asupra altei averi după decedatul proprietar, care nu a fost obiectul confiscării, pentru a dovedi că sunteţi succesori legali după decedatul, adică fostul proprietar, astfel încât toţi să fie implicaţi în procesul de restituire, desigur dacă aşa hotărâre există.

Întrucât nu dispuneţi de astfel de hotărâre, veţi depune alte dovezi ce confirmă legătura juridică cu fostul proprietar certificatul de deces al predecesorilor legali, dacă sunt morţi, extras din registrul matricol pentru născuţi, dacă sunt în viaţă, extrasele din registrul matricol pentru născuţi al d-voastră ş. În formularul cererii de restituire a averii confiscate este necesar ca în datele privind fostul proprietar să se indice locul de trai, respectiv domiciliul în timpul confiscării averii.

Seriale de suspans

Întrucât în decizia de confiscare a averii este indicat domiciliul fostului proprietar, este suficient ca aceste date să fie înscrise în cerere, sau e necesar alt document ca probă adăugătoare? Răspuns: Este suficient să se înscrie datele din decizie. În extrasul din registrul matricol pentru decedaţi este indicată cetăţenia fostului proprietar.

un singur tata dating site ul

Este suficient de a se înscrie aceste date în formular sau sunt necesare alte documente ca probe? Răspuns: Este suficient de a suprascrie datele din extrasul registrului matricol pentru decedaţi.

Femei mature care vor sex brasov femei mature divortate sex constanta

La înscrierea datelor privind averea confiscată este necesar de a se preciza tipul şi denumirea bunurilor sechestrate. Dacă este vorba despre casă, trebuie să indic separat pământul unde a fost construită casa şi separat casa sau nu?

Răspuns: Se poate împreună indicând de ex. Formularul prevede înscrierea datelor privind dreptul de proprietate a fostului proprietar asupra averii confiscate. Întrucât în Foaia de posesiune este înscris contractul de cumpărare a casei data, preţul, cumpărătorul-fostul proprietarşi aceeaşi casă este indicată şi în actul de naţionalizare, este suficient de a înscrie aceste date în un singur tata dating site ul, dacă moştenitorul nu posedă contractul de vânzare-cumpărare?

 • Please note: Select your subtitle language using the "UT" button in the videoplayer controls.
 • Ziarul femei singure cani personalizate tg jiu: publi24 suceava falticeni
 • Femei femme Germania
 • Prestații familiale | Startseite
 • Întrebări frecvente
 • Doar pe Netflix | Site oficial Netflix

Casa bineînţeles, nici un singur tata dating site ul putea fi confiscată, dacă nu a fost Omul turc posesia fostului proprietar! Răspuns: Indicaţi doar contractul de vânzare-cumpărare.

Mă interesează dacă pământul împărţit voluntarilor la luptele din Salonic este obiectul restituirii? Dacă titlurile de valoare sunt obiectul restituirii? Participantii la luptele din Salonic au obţinut pământul prin decizia regelui pentru meritele participării în I război mondial, acest pământ mai târziu a fost confiscat indiferent de faptul dacă aceşti voluntari au fost înscrişi cu dreptul de proprietate pe pământul acordat, adică dacă cândva au intrat în posesiune şi cu adevărat au prelucrat acel lot, aşa că dacă există decizia de alocare, iar mai târziu decizia de confiscare, adică naţionalizare a acelui lot alocat voluntarilor din Salonic, iar în baza reglementărilor art.

Cu siguranţă depuneţi cererea cu dovezile pe care le aveţi. Titlurile de valoare nu sunt obiectul restituirii.

Populare pe Netflix

Dacă depunem cererea comună a mai multor moştenitori, în afară de certificatele lor de naştere, este necesară duplicarea documentelor privind averea şi fostul proprietar? Răspuns: Cererea o depune fiecare moştenitor, se poate împreună pe un singur formular, dar e posibil şi separat.

Întrucât se depune pe un singur formular, este necesar de a face copie pagina privind solicitantul cererii în atâtea exemplare câţi moştenitori sunt, aşa că pagina îndeplinită se anexează la cerere.

În acest caz nu este necesară duplicarea documentelor privind averea şi fostul proprietar. De asemenea este necesar de a se duplica pagina 5 din formularul Un singur tata dating site ul în atâtea copii câţi solicitanţi ai cererii sunt, deoarece toţi solicitanţii trebuie să semneze personal, cu excepţia cazului când în baza procurii semnată de toţi, au împuternicit pe unul din moştenitori să depună cererea în numele lor.

 1. Flirta i etimologia
 2. Человек наклонился, как он сможет отдохнуть, найти покой, необходимо принять еще одно В его распоряжение попала мощная сила, и он еще обладал этой силой.
 3. Astept barbat
 4. Barbati singuri matrimoniale

Bunicii mele i-a fost confiscată averea în Sremski Karlovci ca membru al comunităţii maghiare şi eu depun cerere de restituire a acestei averi, mă interesează cine eliberează certificatul că ea nu a fost implicată în acţiuni criminale în timpul războiului.

Unde să mă adresez, deoarece pe site-ul d-voastră aşa informaţie nu găsesc? Răspuns: Nu este necesar de a prezenta dovadă că nu a fost participant la război.

un singur tata dating site ul

În timpul înregistrării averii confiscate în anulsolicitant a fost maica mea, Liljana Şumenkovic, care între timp a decedat. Pot eu, fiul ei, Alexandru Şumenkovic să preiau documentele? Răspuns: Le puteţi prelua de la Direcţia pentru avere din acea perioadă care primea cererile de evidenţiere a averii confiscate, cu sediul în Belgrad, str.

Gracanicka, 8, telefonul Averea a fost luată de la bunelul meu Giuric Radosav, prin naţionalizarea clădirilor închiriate şi terenului de construcţie în zona urbană în anul