Codurile CAEN explicate - valabile la ianuarie - Avocatoo

Site ul gratuit de dating care nu plate te caen. Noutati Banca Transilvania

Materialele, substanţele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum şi ale altor activităţi din industria prelucrătoare.

site ul gratuit de dating care nu plate te caen

Modificarea substanţială, refacerea sau reconstrucţia bunurilor este în general considerată drept prelucrare. Unităţile angajate în industria prelucrătoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau oţelării şi folosesc în mod curent maşini acţionate electric şi echipamente de manipulare a materialelor.

Codurile CAEN explicate – valabile la ianuarie 2017

Unităţile care transformă materialele sau substanţele în produse noi, manual sau la domiciliul lucrătorului, şi care comercializează către public produsele obţinute în aceleaşi locaţii, cum sunt brutăriile şi croitoriile de comandă, sunt incluse, de asemenea, în această secţiune.

Unităţile de prelucrare pot: -prelucra materialele proprii -sub-contracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii -deţine drepturile legale asupra produselor, dar sub-contractă întregul proces de prelucrare a materialelor proprii sau nu -desfăşura procese de prelucrare în cadrul sub-contractelor mai sus menţionate.

Produsul obţinut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, în sensul că este gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi semi-finit, în sensul că va deveni materia primă pentru prelucrări ulterioare.

site ul gratuit de dating care nu plate te caen

De exemplu, produsul rafinării aluminei este materie primă în producţia primară a aluminiului; aluminiul primar constituie materia primă a producţiei de sârmă din aluminiu; iar sârma din site ul gratuit de dating care nu plate te caen este materia primă pentru fabricarea produselor obţinute din sârmă. Fabricarea de componente şi piese de schimb nespecializate ale maşinilor şi echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roţi dinţate, rulmenţi cu role, este clasificată în clasa de prelucrare corespunzătoare fără a lua în considerare maşina sau echipamentul în care pot fi incluse aceste articole.

Totuşi fabricarea componentelor şi accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusă în grupa Activitatea de asamblare a părţilor componente ale unui produs este considerată prelucrare.

Filme de acțiune pentru fete sexy Haine de antrenament pentru femei sexy Operația cu malignă de uger cu laser. Bbw swingeri sex. Întâlniri cu Justin Bieber.

Aceasta include atât asamblarea produselor din producţie proprie cât şi asamblarea componentelor provenind de la terţi. Recuperarea deşeurilor, adică prelucrarea deşeurilor în materii prime secundare este clasificată în grupa Recuperarea materialelor reciclabile.

Deşi poate implica transformări fizice sau chimice, această activitate nu este considerată a fi o parte a industriei prelucrătoare.

Scopul primordial al acestor activităţi este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deşeurilor. Şi ele sunt prin urmare clasificate în secţiunea C Captarea şi distribuţia apei; salubritate, administrarea deşeurilor, activităţi de decontaminare.

Bancuri si voie buna

Totuşi fabricarea de produse noi spre deosebire de materiale brute secundare este clasificată în industria prelucrătoare, chiar dacă aceste procese utilizează deşeuri ca materii prime. De exemplu, producţia de argint din deşeuri de film este considerată a fi un proces de fabricaţie. Activităţile specializate de întreţinerea şi repararea maşinilor şi echipamentelor industriale, comerciale şi similare sunt clasificate în general, în diviziunea 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor.

Totuşi repararea calculatoarelor şi a bunurilor personale şi gospodăreşti este clasificată în diviziunea 95 Repararea calculatoarelor şi a bunurilor personale şi gospodăreştiîn timp ce repararea vehiculelor cu motor este clasificată în diviziunea 45 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor.

Instalarea maşinilor şi echipamentelor, atunci când este efectuată ca o activitate specializată, este clasificată în Observaţie: graniţele industriei prelucrătoare şi ale celorlalte sectoare în cadrul clasificării pot fi oarecum neclare.

site ul gratuit de dating care nu plate te caen

De regulă, activităţile din secţiunea industriei prelucrătoare implică transformarea materialelor în produse noi. Rezultatul lor este un produs nou.

site ul gratuit de dating care nu plate te caen

Totuşi definiţia a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum subiectivă. Ca o clarificare, următoarele activităţi sunt considerate în CAEN drept industrie prelucrătoare: -prelucrarea peştelui proaspăt curăţirea stridiilor, tranşarea peşteluineefectuată pe o navă de pescuit, vezi -pasteurizarea şi îmbutelierea laptelui, vezi -prelucrarea pieilor de animale, vezi site ul gratuit de dating care nu plate te caen lemnului, vezi -tipărirea şi activităţi conexe, vezi -reşaparea cauciucurilor, vezi -electroliza, placarea, tratamente termice ale metalului, vezi -reconstrucţia sau fabricarea transformarea maşinilor de exemplu motoare de automobile, vezi Totodată, există activităţi care, deşi implică uneori procese de transformare, sunt clasificate în alte secţiuni CAEN cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucrătoare.

- The world's most private search.

Ele includ: -exploatarea forestieră, clasificată în secţiunea A agricultură, silvicultură şi pescuit ; -tratarea produselor agricole, clasificată în secţiunea A Agricultură, silvicultură şi pescuit ; -tratarea minereurilor şi a altor minerale, clasificată în secţiunea B Industria extractivă ; -construcţia de structuri şi operaţiuni de fabricare executate pe şantier, clasificate în secţiunea F Construcţii ; -activităţi de fragmentare şi redistribuire în loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau îmbutelierea produselor, ca băuturile sau substanţele chimice; sortarea deşeurilor; amestecarea vopselelor la comanda clientului şi tăierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune modificată a aceluiaşi produs şi sunt clasificate în secţiunea G Comerţul cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor şi a motocicletelor.

Activitatea generează adeseori produse secundare de valoare mai mare sau mai mică de exemplu piei brute din abatoare sau turte din seminţe oleaginoase, din producţia de ulei. Această diviziune este organizată pe activităţi aferente diferitelor tipuri de produse: carne, peşte, fructe şi legume, grăsimi şi uleiuri, produse lactate, produse de morărit, produse de panificaţie şi paste făinoase, produse pentru hrana animalelor şi alte produse alimentare. Producţia poate fi efectuată pe cont propriu, precum şi pentru terţe părţi, ca în cazul serviciilor din abatoare.

Idolii Fără Fir" TELEFONIA Mobilier ŞI POLUAREA ELECTROMAGNETICĂ

Această diviziune nu include prepararea de mâncăruri pentru consum imediat de exemplu în restaurante. Unele activităţi sunt considerate de prelucrare de exemplu cele efectuate în brutării, patiserii, şi unităţi de preparare a produselor din carne, etc.

site ul gratuit de dating care nu plate te caen

Totuşi acolo unde prelucrarea este minimă şi nu conduce la o transformare reală, unitatea este clasificată la Secţiunea G Comerţul cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor şi a motocicletelor. Prepararea hranei pentru consum imediat, la locul preparării, este clasificata în diviziunea 56 Activităţi de servicii de alimentaţie Producţia hranei pentru animale prin prelucrarea deşeurilor de la abatoare sau un bărbat din Sibiu care cauta femei singure din Constanța produse secundare este clasificată înîn timp ce prelucrarea deşeurilor de alimente şi băuturi în materii prime secundare este clasificată îniar eliminarea reziduurilor de alimente şi băuturi în Această clasă include de asemenea: -sacrificarea şi prelucrarea balenelor, pe uscat sau pe vase specializate -producţia de piei brute şi piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obţinerea lânii de oaie -producţia de untură şi alte grăsimi comestibile de origine animală -prelucrarea organelor şi măruntaielor de animale -producţia de lână trasă.