Post navigation

Femeia care cauta om pentru nunta Algeria

În avion Avionul tremurã din toate încheietu-rile şi se desprinse de la sol. Ahmed tresãri.

Căsătoria cu musulmani- capcană periculoasă!

Visase cã se afla acasã, în Kabylia [1] lui şi cã mânca o farfurie plinã de seksu [2] veselindu-se împreunã cu tinerii satului, la o nuntã. Pe un platou de ceramicã smãlţuitã şi împodobitã cu ieroglife [3] care aduc noroc, i se pusese în faţã o porţie enormã de couscous aburind şi un pahar de apã gazoasã.

Ca orice kabil veritabil, nu-şi mai putea nicidecum închipui vreo sãrbãtoare fãrã cus-cus, fãrã mâncarea bunãstãrii şi a fericirii care se servea deopotrivã la nunţi cât şi la înmormântãri, atunci când veneau musafiri sau când se întâmpla vreo naştere în familie, cu ocazia unor sãrbãtori tradiţionale sau reli-gioase Yennayer [4]Anzar, TsebyitaTaâachourt, etc. Cãlã-torea de ceva timp şi dimineaţãînainte de plecare, gustase doar un pic de Aghroum [5] cu mãsline din recolta anului trecut, îşi strivise o ceapã…An de an, mama lui culegea site ul de dating deturnat împreunã cu femeile satului şi fãceau din ele ulei zit uzzemur [6].

Îl fãceau manual,presând fructele direct cu mâinile lor încãr-cate de istorie; un adevãrat ritual! Femeia care cauta om pentru nunta Algeria vindecatoare ale acestui ulei erau deja cunoscute multora şi femeile îl vindeau ade-seori strãinilor sau statului, în fiecare an, pentru un biet bãnuţ. Cu cât uleiul era mai vechi, cu atât era mai cãutat ca medicament!

Yemmah [7] pãstra întodeauna cu grijã un ulcior cu ulei vechi pentru când se îmbolnaveau şi îi ungea pe la încheituri, pe cap sau chiar în gât ori In nas murmurând cuvinte ştiute doar de ea. Culegea mãslinele doar cu feme-ile satului pentru cã acum fetele ei crescuserã destul de mari şi erau plecate pentru a urma cursurile facultãţii de filologie din Tizi [8]. Vor trebui apoi sã se mãrite cât mai binesã a-rate ca nişte adevãrate doamne iar mâinile lor ar fi avut astfel de suferit.

Din vânzarea acestui ulei şi a covoarelor de lânã de oaie pe care le ţesea în timpul iernii, Yemmah reuşea sã le plãteascã studiile şi sã le strângã bani pentru nuntã şi zestre. Acum Ahmet era cel care îşi ajuta, mama la prepararea uleiului, muncã migaloasã care cerea efort şi mult timp. O ajuta mai mult pe ascuns pentru cã ar fi fost o ruşine pentru ei sã se afle în sat, bãr-baţii nu fãceau niciodatã treabã acasã; ve-neau, mâncau şi plecau la munca lor, iar dacã lucrau în Europa aşa cum fãcuse mai demult şi tatãl sãu nu veneau acasã uneori cu anii!

De pe urma tatãlui sãu, Yemmah se procopsise doar cu cei opt copii bãieţi şi fetecu diabetul şi cu pensia de urmaş pe care statul francez s-a îndurat într-un târziu sã i-o ofere şi care îi permitea acum sã o ducã oarecum mai bine decât alte femei singure din sat.

Lui Ahmet ii era tare milã de mama sa. Milã pentru cã avea o inimã bunã şi nu putea vedea pe cineva suferind; trebuia nea-pãrat sã o ajute. Şi apoi, el ce treabã avea?

Femeia care cauta om pentru nunta Algeria

Nu mergea la facultate ca surorile lui şi nici nu se dãdea în vânt dupã învãţãturã. Muncea pe ici pe colo şi-şi petrecea timpul cu tinerii din satpe terasa jegoasã a vreunei cafenele la Cautare cautari de femeie pãhãrel de cafea, trãgând cu sete din ţigarã. Uneori, dupã o sãptãmânã istovitoare de muncã, se întâlneau cu toţii la singurul cyber [9] din comunã unde plãteau cu ora şi îşi comandau un pahar de wisky sau de bere pentru a se simţi şi ei oameni civilizaţi şi a se da mãreţi în faţa femeii de dincolo de ecra-nul calculatorului lor de primã generaţie, în faţa femeii din Europa multrânvnitã, a fe-meii pe care încercau de mai mult timp sã o seducã doar, doar vor putea şi ei sã…O cãsãtorie încã mai prezintã o mare importanţã mai ales pentru familia kabilã de la ţarã care posedã un fiu.

De aceea, prince-pala grijã a acesteia este sã îi gãseascã foarte repede o mireasã pentru a nu se face de ru-şine mamã şi bunicã iscodesc de zor prin sat în cãutarea unei fete cât mai potrivite. Oamenii şi-ar închipui astfel cã membrii ei sunt sãraci şi cã nu îşi pot permite o nuntã aşa cum tradiţia kabylã o cere [10] ca ea sã se pe-treacã şi, în cele din urmã, ar sfârşi cu toţii prin a fi marginalizaţi şi umiliţi.

Femeia care cauta om pentru nunta Algeria

Cãsãtoria cea mai apreciatã în societate ar fi desigur cu verişoara mirelui fiica fratelui tatãlui sãu binecunoscutã încã din copilãrie dar, din fericire, astãzi lucrurile şi în satul lor s-au cam schimbat. Aşa cã, lipsa cãsãtoriei reli-gioase a lui Ahmed a trecut aproape ca un fapt neobservat pentru alţii.

Afla de ce femeile musulmane poarta hidjab

Nici el şi nici toţi ai lui nu ar fi avut niciodatã destul taâmamt [11] pe care sã-l ofere familiei viitoarei sale neveste pentru a stabili condiţiile vreu-nei cãsãtorii. O cãsãtorie la starea civilã nu necesitã astãzi prea multe lucruri în zonele rurale ale Kabiliei ; e nevoie doar de câte doi martori care sã garanteze pentru noul cuplu. A fi martor la o cãsãtorie civilã a devenit aproa-pe o profesiune, o ineditã sursã de existenţã pentru zecile de tineri din comuna lui hetişti [13] cum îi numeşte,amuzându-se, Fellag [14] care duc în permanenţã lipsa unui loc stabil de muncã.

Aceştia se scoalã dis-de-dimineaţã şi se aranjeazã puţin apoi se duc la primãrie unde sprijinã, rãbdãtori, pereţii pânã seara, în aşteptarea vreunui client… Hmm! Karim şi Tarek îi fuseserã martori nu doar pentru cã îi erau verişori!

Încheiase o înţelegere tainicã prin care urma sã îi ajute şi pe ei mai târziu când o fi sã se aşeze definitiv Femeia care cauta om pentru nunta Algeria casa lui…Ha!

Ce mai circ fãcuse Maria! Îşi aminteşte cum îi explica într-una funcţionarului de la starea civilã, rãmas ui-mit cu registrul în mânã, cã ea nu se mãritã decât dacã vede cu cinci minute înaintea cãsãtoriei actul meu de celibat…Mare nãz-dravanã şi românca asta; nu ca celelate euro-pence: franţuzoiace, belgience, elvenţience şi altele care umpleau zilnic listele registrelor de mariaj de la primãrie!

Ea îşi fãcuse, cu si-guranţã, mult mai bine temele acasã și ştia cã legea statului [15] sãu îi permite chiar şi unui kabil sã se însoare cu mai multe neveste şi vroia ca ea şi numai ea sã fie prima! Prima nevastã are toate drepturile faţã de toate ce-lelalte iar în cazul unui divorţ poate cere chiar despãgubiri … Ce nu ştia ea însã era probabil faptul cã doar cetãţenii algerieni foarte bogaţi îşi pot permite ca sã îşi ia mai multe femei nicidecum un amãrât ca el, un coate-goale!

Şi e vorba doar despre legea a-rabã, pentru cã, la kabili, odinioarã, nu era aşa; kabilienii sunt oameni fideli şi statornici, pentru ei nevasta e nevastã iar dragoste e la locul ei! Şi totuşi el a fost dintot-deauna mort dupã femei, le-ar mânca pe pâi-ne şi nu alta dacã ar putea…Chiar, oare cum or fi ele şi cum o fi treaba cu adulterul în Europa şi în România?

Îşi aminteşte de prima lui scenã de dragoste trupeascã cu o femeie; era teribil de stângaci şi aproape cã a devorat-o, înghesuiți unul în altul pe frun-zişul din pãdure.

A învineţit-o peste tot, a muşcat-o cu dinţii lui tineri şi puternici, în-fierbântat de priveliştea pielii dezgolite şi fine. Abia când a întâlnit-o pe Maria, el a… Toţi prietenii lui vrãjiserã pe internet mãcar cu vreo româncã; şi asta pentru cã e-rau acolo cu duiumul. Dar nu auzise de nici unul dintre ei care sã se fi însurat vreodatã în ţara asta…oare el era chiar primul?! Maria îl cucerise de la bun început fãrã sã-i mai fi vorbit înainte.

Căsătoria în Islam

O descoperise pe un site francofon şi rãmãsese acolo îndelung, cu ochii lipiţi de imaginea ei, vrãjit de zâm-betul inocent şi de aerul vioi, de parfumul ei dulceag pe care şi-l închipuia învãluindu-l. Nu pãrea nicicum o cucerire la întâmplare! Fata purta o rochie tradiţionalã kabilã?! Ea îi zâmbise nedumeritã şi el i-a repetat atunci, în limba francezã, pe Messenger şi pe Skype: din ce sat eşti, pentru cã dupã cum aratã rochia ta, se pare cã ai fi de prin …Bejaia [17]!?

Şi apoi, mama îmi tot zice ca sã mã însor, cã am trecut de multişor peste cei 30 ani… Ah, rochia mea!? Rochia asta am primit-o în dar de la un prieten din nordul Africii drept suvenir, printr-un colet poştal; iar satul meu…iar satul meu … este foarte departe! Cât de departe ar putea fi? Decât Mica Noastrã Elveţie? El se nãscuse în Kabilia Mare, undeva pe lângã Tizi Ouzou şi se simțea mândru de asta Satul meu e foarte departe, dincolo de Mediterana…Cã doar nu ai fi chiar din, Franţa?

Femeia care cauta om pentru nunta Algeria

Mai sus decât Franţa şi un pic mai la dreapta; sunt din România! Iatã-l acum în avionul care îl duce spre ţara lui adoptivã, România, iatã realizat, în sfârşit, visul sãu de libertate, iatã-l cufundat în fotoliul de catifea verde-smarald al com-paniei aviatice, privind lumea cu o dozã de mai mare încredere şi plin Femeia care cauta om pentru nunta Algeria un anumit res-pect pentru el însuşi.

Ba nu! Mare nãz-drãvanã şi românca asta; câte prostii mai are ea în cap! Poate cã şi de asta a îndrãgit-o ne-asemuit de mult…Şi apoi, ea nu e ca femeile lor care nu-şi mai pot imagina viaţa decât la ele acasã, fãcând şi crescând copii…Uitând chiar sã mai iasã vreodatã din casã. Da, da, lasã cã ştie el destule exemple, chiar de a-cum, din zilele noastre!

Exteriorul casei lor le sperie cumplit şi chiar ideea de a face piaţa le pare o adevãratã aventurã…El urãşte lumea asta, în care s-a nãscut fãrã voia lui şi în care a fost obligat, fãrã voia lui, sã trãiascã. Întodeauna a crezut cã poate fi ceva mai bun decât ea; cã trebuie sã existe undeva un loc şi pentru el în care visele îi pot deveni realitate. El ar vrea sã cãlãtoreascã foarte mult, sã cunoascã tot mai mulţi oameni, sã… Ah, Maria, Maria!

Draga lui Maria! Oaza lui de fericire, şansa lui de paradis terestru! Mare nãzdrãvanã, fata asta! Îi place sã şi-o imagineze, atunci când el vine obosit de la muncã, des-chizându-i tiptil uşa casei cu zâmbetul cald înflorindu-i pe buze, cum îşi deschide larg braţele sidefii pentru a-l cuprinde şi cum ha-latul roz de mãtase îi alunecã dând la ivealã furoul roz cu broderie pe sâni în formã de fluture, bikini ei roz cu Femeia care cauta om pentru nunta Algeria Stewardesa trecu, în sfârşit, pe lângã el împingând alene cãruciorul companiei umplut cu felurite bãuturi şi aperitive iar el se gândi îndelung înainte de a-i comanda ceva.

Deşi tânãr sãrac, mai zburase altãdatã cu avionul împreunã cu un prieten arab pe care-l ajutase în Femeia care cauta om pentru nunta Algeria iar acum ştia ce şi cum se face pentru a nu fi luat de alţii drept un idiot. Comandã politicos şi mâncã în tã-cere, plimbând mâncarea cu grijã, prin toate spaţiile gurii lui, rãsfãţându-şi în gând toate simţurile…Oare cum o fi mâncarea româneascã şi, mai ales, mâncarea din regiunea ei?

Desigur, in lipsa de ocupatie am citit aproape toata discutia si am ramas socata… Locuiesc in Italia cu familia mea, imi termin facultatea de jurnalism, lucrez si sincera sa fiu, sunt foarte implinita! Din punct de vedere religios?! Doamnelor, lasand deoparte musulmanii… ne gandim la ai nostrii romani?! Putini sunt cei care fac un minim de efort pentru a va ajuta; putini sunt cei care se gandesc la saraca nevasta care spala, gateste, are grija de copii, face sex, are gija de ea si colac peste pupaza.

Ce-i venise atunci sã o mintã cum cã el ar mânca orice doar mâncare sã fie?! Ea rãsuflase uşuratã, semn cã ceva nu prea era în regulã!? Locuitorii sãi berberofoni o numesc în limba kabilã Tamurt n Leqbayel. Kabilia derivã din kabil al cãrui etimologie derivã din uvântul arab qabila trib ; deci Kabilia s-ar traduce astfel Ţara triburilor.

Obiceiurile lor de naştere, căsătorie şi moarte au suferit în ultimele decenii o serie de modificări, odată cu schimbările intervenite la sate şi oraşe datorită modernizării şi urbanizarii.

Se poate servi ca atare sau cu sos. Literele semnificã idei care poartã ade-seori și încãrcãturã magicã, de aceea se zugrãvesc a-proape oriunde și pe orice, de la obiecte menajere, pânã la veșminte și obiecte de podoabã, etc.

Yennayer este prima zi a anului calendaristic agrar utilizat încã din cele mai Femeia care cauta om pentru nunta Algeria timpuri de berberi în întreaga Numidie numele strãvechi al regiunii — n. Aceasta este prima zi a lunii ianuarie în calen-darului iulian, care este decalatã cu 13 zile mai mult faţă de calendarul gregorian, fie cu 14 zile în fiecare an. Nu se știe de ce data de 12 ianuarie a devenit pri-ma zi tradiţională a anului.

Calculul anilor este prin urmare diferit în Kabilia ; anuluispre exemplu, i-a corespuns anul ! Denumirea Yennayer este înruditã cu enneyer din limba latină. Această lună marchează începutul solstiţiului de iarnã. Zilele foarte reci se măresc şi instaureazã speranţa pentru un an mai bun. Acest lucru Femeia care cauta om pentru nunta Algeria ritualizat într-o manieră destul de semnificativã.

Specificul îi este dat de cãtre utilizarea la frãmâtat a uleiului de mãsline care îi conferã un gust plãcut și o face sã reziste fragedã mai multe zile. Conform tradiției kabile, acesta ar avea un suflet ceea ce explicã puterea lui magicã și vindecãtoare distruge bolile și toate vrãjile rele.

Pentru ca sufletul uleiului sã nu se piardã, femeile kabile pãstrau acest ulei întotdeauna într-un loc întunecos și într-un vas închis ermetic amforã, ulcior de lut sau vas de lemn. Se zice cã acest Femeia care cauta om pentru nunta Algeria, produs de o moarã tradiționalã cu piua de piatrã și cu presã din lemn acționatã de un cal sau de un mãgar, sfãrâmã atât de bine mãslinele coapte încât este cel mai bun din lume!

Şi apoi, uleiul de mãsline din Kabylia, are și meritul de a fi în întregime natural…! Pe tot timpul campaniei de producție, are loc o permanentã degustare a uleiului nou obținut; atunci se înghit cantitãți enorme de smochine us-cate care se înmoaie mai întai în uleiul virgin însoțite fiind de turtele calde și delicioase din griș.

 • nuntă | Resurse Islamice.
 • Cauta i femeie 22
 • Pentru fetele care ma cauta sa intrebe cum e Algeria - Mugur Ionescu
 • Căsătoria în Islam - Wikipedia
 • Autor: Stirileprotv Un barbat din Algeria a depus o plangere pe numele sotiei sale, la doar o zi dupa nunta, acuzand-o ca nu arata atat de bine ca inainte de casatorie si ca l-a pacalit cu prea mult machiaj.
 • Descarca i un site de dating pentru adolescent
 • Site real de conectare online

Este un oraş situat la km est de Alger şi la 30 km de coastele mediterane. Numele sãu vine de la kabilul Tizi Uzezzu care înseamnã « defileul cu grozame ». La început, un simplu sat kabil din valea uedului Sébaou, Tizi Ouzou a devenit un punct de sprijin militar important pentru otomani după construirea unui bordj fort.

Pentru fetele care ma cauta sa intrebe cum e Algeria

Acesta din urmă era el însuşi bazat pe ruine antice romane. Restul anului este destinat muncii pământului, este sezonul Iwejjiben, adicã este cel care precede perioada arãturilor. Odată ce mâna fetei a fost acordatã, socrii îi aduc daruri la fiecare vizitã. Căsătoria kabylã tradiţionalã durează câteva zile în trecut şapte de zilepentru că trebuiesc parcurse mai multe etape: Pregãtirea nunţii Acasã la pãrinţii miresei ,a avut loc Cina taâmamt, care este fi-nanţatã însã de către familia mirelui.

Aceştia din urmã vin însoţiţi de martori cu bani. Ei depun o anumită sumă pe jos. Decenţa cere ca tatăl miresei sã adune câte ceva pentru a-i aduce noroc. Restul va fi reluat de cãtre socrii fetei. Cuşcuşul tradiţional va fi servit oaspeţilorZiua de Henna Ceremonia de Henna are loc la sfârşitul unei mese festive. Henna cu ajutorul cãreia va fi pictatã mireasa pe corp este depozitatã într-un obiect de argint sau o bijuterie preţioasă.

În sate, femeile se reunesc în cerc şi recitã sau cântã versuri de laudã pentru mire şi mireasă, pentru familiilor lor. Numai după aceste cântece oaspeții pot obţine dreptul de a se ridica de la masã şi sã cânte ori sã danseze.

Căsătoria propriu-zisã acasã la soţ, unde persoanele care iau parte la procesiune se pregătesc pentru a merge la mireasã și a o aduce. Faţa miresei va fi ascunsã de un voal, astfel încât nimeni sã nu-i poatã vedea chipulşi nici ochii atunci ând iese.

Femeia care cauta om pentru nunta Algeria

Numai soţul ei, o poate vedea atunci când va fi la el acasã. Acesta este locul unde oaspeţii şi părinţii miresei ies din casă şi părăsesc mireasa în viitoarea ei locuinţã şi A şaptea zi Mama mireasei care, în unele sate, nu şi-a văzut fiica de la ultima ei plecare, îşi va vizita fiica.

Uneori, mireasa însoţită de soţul ei şi de familia lui revine pentru a-şi vedea părinţii. Nu ştiu cât din aceastã ceremonie mai este chiar atât de originalã datoritã influenţelor islamicedar ştiu cã şi în trecutul îndepãrtat, la fel ca şi la români, nunta ţinea câteva zile…În momentul în care mireasa intra în casa soţului ei, îşi înmuia mâna în ulei de mãsline nu ştiu dacã nu era şi preparat cu ceva ori descântat?

Nu mi-a explicat nimeni acest ritual care mã trimite cu gandul la obiceiul creştinesc dar şi musulman! Poate cã femeia binecuvânta astfel spaţiul care-i va deveni sãlaş pentru totdeauna… [11] prețul pe care tânãrul kabil trebuie sã-l plãteascã familiei viitoarei sale neveste pentru ca aceasta sã accepte cãsãtoria [12] kabilienii n-au avut niciodatã un zeu atotputernic pe care sã îl facã responsabil în Univers; ei se inchinau doar elementelor naturale, ploaie, pietrefoc, pãmânt, etc.

Prin urmare un hetist ar fi cel care sprijinã pereții [14] Mohamed Saïd Fellag, nãscut pe 31 mar tie la Azeffounwilaya județul Tizi-Ouzou, este un faimos actor de com edie, umorist şi scriitor alge-rian de origine kabilã. Existã şi multe alte prevederi care permit sclavajul şi oprima-rea femeilor care nu au nicidecum rădăcini în istoria sau cultura kabilã iniţial matriarhalã!

Capitala acestei provincii este orașul Bejaia. Pot însoți farfuria cu ciorbã înlocuind une-ori chiar pâinea dar se pot consuma și ca o gustare [23] supã tradiționalã din carne de oaie și multe legume, foarte groasã și picantã din care nu lipsesc pasta de tomate şi lintea [24] un îndrãgit desert kabil similar clãtitelor II.

Maria cea Nãzdrãvanã… Venise ca sã-l întâmpine la aeroport cu piciorul pus în ghips pânã la genunchi;şi-l fracturase cu puţin timp în urmã coborând scãrile cu gândul aiurea…Oare se gândise la mine?!

 • Algeria | Mariana Bendou-CV
 • So ia care se intalne te cu Gmail
 • Tradiții de nuntă la arabi - Wikipedia
 • Căsătoria cu musulmani- capcană periculoasă! | Alina's Blog
 • Prezentare generală[ modificare modificare sursă ] Conform legislației islamice, căsătoria este un acord social și economic încheiat între doua familii, care implică drepturi și obligații de ambele părți.
 • Fete pentru baieti uricani
 • Reuniunea site ului comorian

Şoferul, om serios, îşi risca puţin de astã datã pielea, cãci, din câte îi explicase, pe şoselele din Româniamai ales în localitãţi, viteza maximã admisã era de … circa 50 km la orã! Unde mai pui cã la tot pasul apãreau mereu cu totul noi şi noi indicatoare şi restricţii? Ehehei, dacã ar fi fost la noi în ţarã, sã fi vãzut cum conduc algerienii, ca nebunii, unde şi cum vor!

Nu cã n-ar fi şi la noi politişti de la circulaţie, zebrã sau indicatoare dar kabilii au probabil un anume simţ rebelde a-i durea în cot şi nici acolo de mai toate chestiile…!

Nu le place nicidecum sã asculte de alţii dar sã mai fie şi puşi la punct…Aşa cã, cu cât vor fi mai multe marcaje de pietoni pe stradã, cu atât vei vedea mai mulţi algerieni traversând pe alãturi, cu cât vor fi mai multe indicatoare sau limitatoare de vitezã, cu atât vei vedea mai mul-te autoturisme ignorându-le…! Maria, Maria, … iar cu gândul la ea… Exagerat de respectuoasã şi atentã la toate marcajele, speriatã de fiecare Femeia care cauta om pentru nunta Algeria întâlnit în cale… [1] De ce?

Poliţiştii nu sunt şi ei oameni? Mai presus de toţi stã Dumnezeu. Şi apoi, legea e fãcutã ca sã fie încãlcatã nu? Cu cât vor fi mai multe lucruri impuse de Putere, cu atât vor fi mai mulţi kabili care li se vor împotrivi!

Tradiții de nuntă la arabi

Ce — ar putea sã se întâmple? Poate mai închide pe vreunul, poate mai moare vreunul, poate mai pãţeste careva ceva…şi…ce? Important este cã te-ai împotrivit. Cã ai demonstrat cã nu-ţi convine. Ai demonstrat cã exişti…!

 1. Logodna[ modificare modificare sursă ] În Islam, căsătoria este precedată de logodnă.
 2. Dating gratuit Cantal
 3. Teenager dating site

La noi nu ar sta nimeni sã înghitã, nici o clipã, cu capul în jos şi cu mâinile în sân…Nu existã oameni destui ca sã li se împotriveascã? Noi kabilii de ce nu cedãm?

Au venit otomanii [6] …i-am dat afarã! Au venit francezii [7] …i-am dat afarã! Au venit arabii [8] …mã rog, …! Nu a noastrã e Kabilia?