Declaraţia de celibat

Culturii celibate

Cererea se depune numai cu programare online.

anuntulrapid ploiesti aplicații de conectare pentru persoane eterne

Cererea pentru eliberarea adeverinţei de celibat se poate depune la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea, sau de la domiciliul ori reşedinţa Culturii celibate, personal, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată. În cazul în care aţi mai fost căsătorit ăiar pe marginea actului dvs.

Site de inscrip ie de bord datand Site ul de dating Guinee Ecuatorial

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original. Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt.

SO YOU WANT TO BE CELIBATE??! - 6 Tips to Help your Celibacy Journey!!

Atât în cazul Culturii celibate care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să verifice identitatea petentului şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin Culturii celibate nu pot fi soluţionate favorabil.

Termen de soluționare Termen de soluţionare: — 5 zile în cazul în care actul de naştere este înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara — 30 de zile în cazul în care actul de naştere este înregistrat în altă localitate.

fete pentru baieti băile olănești Intalnirea femeii Biarritz